C/ Til·lers de Barcelona

Descripció del projecte

Aquesta obra ha sigut molt interessant per a Font Fusters. Es tracta d'una obra nova, tot a mida, i tot a mida. Mobiliari i tancaments en acabats d'última gamma.

Els resultats salten a la vista.