Ohla Eixample

Descripció del projecte

Mobiliari per a hotel.